Availability: U prodaji

ANTIBIOTICI – Priručnik za kliničku primenu

Original price was: 2.173,50 RSD.Current price is: 2.058,50 RSD.

Veljko Mirović

Kategorija:

Opis

Antibiotici spadaju u lekove koji se najviše koriste u kliničkoj praksi. Izbor antibiotika i podešavanje njihovih doza je temelj lečenja infektivnih bolesti i jedan od najsloženijih i najvažnijih problema savremene medicine.

U ovoj knjizi prikazane su sve glavne grupe i klase antibiotika, kao i pojedinačni antibiotici koji se primenjuju u kliničkoj praksi. Cilj knjige je da ponudi što veći broj odgovora na mnogobrojna pitanja sa kojima se lekar može suočiti prilikom primene antibiotika u terapijske i profilaktičke svrhe.

Nadamo se da ova knjiga može predstavljati i uvod u kliničku mikrobiologiju, jer povezuje bakterije i njihove urođene i stečene mehanizme rezistencije na antibiotike sa pojedinim kliničkim entitetima.

Ključne teme

Informacije o neželjenim dejstvima, toksičnosti i interakcijama antibiotika, doziranje, način primene, osetljive populacije(deca, trudnice, stari, imunokompromitovani, pacijenti sa ugrađenim veštačkim uređajima, teške infekcije koje ugrožavaju život pacijenta, infekcije uzrokovane multirezistentnim bakterijama), kliničke indikacije za primenu antibiotika zasnovane na savremenim randomizovanim kontrolisanim i drugim studijama.