Availability: U prodaji

Državna revizija

Original price was: 8.625,00 RSD.Current price is: 6.325,00 RSD.

Autor: Grupa autora
Godina izdanja: 2009.
Br. str.: 522
Povez: Tvrd
Format: 150mm x 230mm
Pismo: Latinica

Kategorija:

Opis

Državna revizija

Institucije i poduzeća u javnom sektoru podliježu državnoj reviziji koja revidira sve državne financijske aktivnosti. Pri tome djelokrug državne revizije uključuje financijsku i reviziju učinkovitosti. Revizijom se utvrđuje iskazuju li financijski izvještaji revidiranog subjekta istinit financijski položaj. Jesu li proračinska sredstva utrošena u skladu s planiranim i odobrenim sredstvima, i to na učinkovit i svrsishodan način. Jesu li u poslovanju dosljedno primjenjeni važeći zakoni i drugi propisi. U tom smislu ova knjiga bavi se problematikom državne revizije kao jedne od temeljnih predpostavki uspješnog upravljanja i odlučivanja u javnom sektoru. Problematika državne revizije te njeno povezivanje s konceptom upravljanja i odlučivanja nedovoljno je zastupljeno u znanstvenoj i stručnoj literaturi. Iako postoje knjige koje obrađuju problematiku revizije, ovo je prva knjiga na našim prostorima koja se isključivo bavi državnom revizijom kao jednom od najznačajnijih aspekata cjelokupne revizijske djelatnosti.

Revizija je, u našim uvjetima, relativno mlada profesija. U kontekstu različitih vrsta revizije te sve značajnijeg utjecaja javnog sektora, vrlo značajno mjesto pripada državnoj reviziji. Autori knjige Državna revizija su iz navedenih institucija, te knjiga predstavlja izvrstan primjer suradnje akademske zajednice i stručnjaka iz prakse. Ova knjiga logični je nastavak serije knjiga koje su iz područja revizije izlazile od prve polovine devedesetih godina prošlog stoljeća. Sadrži dvanaest poglavlja, a svako započinje pregledom poglavlja u kojemu se ističu najznačajnije teme koje su u tom poglavlju obrađene te završava s pitanjima za provjeru znanja.

Državna revizija

Knjiga je rezultat rada čak jedanaestero ravnopravnih autora (Verica Akrap, Biserka Čoh Mikulec, Vesna Kasum, Hrvoje Kordić, Šima Krasić, Ivana Mamić Sačer, Lidija Pernar, Nediljka Rogošić, Jozo Serdarušić, Sanja Sever, Lajoš Zager). Udio svakog autora označen je u sadržaju knjige. Na naslovnici su autori poredani abecednim redom. Zbog više autora, prisutne su razlike u stilu pisanja, terminologiji, pa i neka mala ponavljanja koja je bilo vrlo teško izbjeći. Svako poglavlje u knjizi započinje isticanjem najznačajnijih pitanja koja će u tom poglavlju biti obrađena.

Knjiga je ponajprije namijenjena svima onima koji su na bilo koji način upućeni na državnu reviziju. Prije svega, tu se misli na proračun i proračunske korisnike, trgovačka društva u državnom vlasništvu te neprofitne organizacije-eksternim i unutarnjim revizorima, računovođama, financijskim djelatnicima. Može biti korisna i znatno širem krugu korisnika – menadžerima, vlasnicima i ostalim sudionicima u procesima upravljanja. Nadalje, važno je istaknuti kako je knjiga namijenjena i studentima ekonomskih i drugih poslovnih škola, ali i ostalih fakulteta na kojima se izučava problematika revizije. Pitanje odgovornosti i transparentosti javnog sektora doista može biti interesantno čitavom nizu različitih korisnika.