Opis

Ova knjiga je autorkin doprinos nastojanju da utičemo na ovaj odlučujući faktor – ishranu. Krajnje sažeto, predstavlja koje hranljive sastojke sadrži određeno voće, povrće ili žitarica.