Availability: U prodaji

Kliničko-patološka studija tumora germinativnih ćelija u dečjem dobu (1977-2016)

Original price was: 2.068,85 RSD.Current price is: 1.953,85 RSD.

Slaviša Đuričić

Kategorija:

Opis

U ovoj monografiji autor iznosi savremena saznanja o nastanku, biološkim i kliničkim osobinama izuzetno heterogene grupe tumora germinativnih ćelija koje se otkrivaju od fetalnog perioda, pa sve do životne dobi odraslog čoveka. Uz kvalitetne fotografije prikazani su moderni elementi mikroskopske i genetičke dijagnostike zrelih i nezrelih teratoma i malignih tumora germinativnih ćelija, čije karakteristike variraju s obzirom na pol i uzrast pacijenata, kao i anatomsku lokaciju u kojoj se razvijaju.

Autor iznosi i svoja vlastita dijagnostička iskustva zasnovana na analizi jedne od najvećih svetskih serija pacijenata sa ovim tumorima, operisanim u jednoj zdravstvenoj ustanovi, u periodu od 40 godina. Nakon analize čak 287 tumora germinativnih ćelija i razmatranja karakteristika njihove raspodele kod pacijenata od novorođenačkog, pa sve do pubertetskog i adolescentnog doba, autor upoređuje svoje rezultate sa rezultatima najznačajnijih svetskih studija. Data su i objašnjenja o tek nedavno predložnoj novoj klasifikaciji tumora germinativnih ćelija koja je zasnovana na saznanjima o raznolikosti njihovog razvojnog potencijala, a koja predstavlja osnovu za dalje unapređenje terapije najčešće vrlo mladih pacijenata.