Availability: U prodaji

KRIVIČNO PRAVO I KRIMINOLOGIJA

Original price was: 2.530,00 RSD.Current price is: 1.840,00 RSD.

MLADEN SINGER

Kategorija:

Opis

Znanstveni rad profesora Singera bilježi kontinuitet u razdoblju od 30 godina. U prvom razdoblju od 1958. (prva je studija objavljena u »Našoj zakonitosti« 1958.) do 1970. ponajviše je pravno-teorijskih i pravno-filozofskih rasprava iz krivičnog prava, dok se pos jednjih 15 godina autor većma bavio kriminološkim istraživanjima. U pravno-teorijskim raspravama iz krivičnog prava fundamentalna su pitanja krivnje, bića krivičnog dje a i filozofske premise na kojima se zasnivaju krivično-pravna rješenja tih problema.
Istražujući fenomenologiju maloljetničke delinkvencije, autor je polazio od rezultata dobivenih na uzorku od 5054 delinkventa i maloljetnika. Pojavni oblici delinkventnog ponašanja maloljetnika definirani su vrstom djela, intenzitetom kriminalne aktivnosti, suučesniŠtvom i modalitetima kriminalnog povrata te su postavljeni u relaciju prema dobi i spolu počinitelja i u međusobnu relaciju.
Posebno je pak fenomenologi a delinkventnog ponašanja stavjena u odnos prerna meritornim odlukama organa krivičnog postupka, pa tako dobiveni rezultati upozoravaju na međuovisnost reakcije organa krivičnog postupka na delinkventno ponašanje maloljetnika i pojavnih oblika tog ponašanja. Suvremenom statističko-matematičkom metodologijom obrade rezultata istraživanja, autor analizira dobivene rezultate u 65 statističkih tabela te podastire pojavne oblike, intenzitet i rasprostranjenost delikata kriminalnog nasilja u Republici Hrvatskoj, razlike koje su u tom smislu zabilježene na 14 teritorija sudske okružne nadležnosti, te modalitete i karakteristike krivičnog postupka protiv počinitelja delikta nasilja. Dosadašnji pravno-teorijski radovi u nas nisu polazili od kritičke analize filozofskih premisa na kojima počivaju pojmovi krivnje i bića krivičnog dje a, pa se rasprave s ovom problematikom mogu smatrati originalnim doprinosom znanosti krivičnog prava.

Format: 24
Broj stranica: 482
Uvez: meki
Godina izdanja: 1992
Izdavač: NAKLADNI ZAVOD GLOBUS, ZAGREB